Linki

Graphic2

gci

g s

powiat sepolenski

pub2

WUPwT

logo POKL

 

Informujemy, że dnia 10 maja 2015 r Projekt "Akademia Umiejęstności III" został zakończony.

Projekt „Akademia Umiejętności III” dobiega końca. Przed nami ostatni miesiąc staży. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z beneficjentkami w trakcie wizyt monitorujących, uczestniczki są zadowolone z dotychczasowego przebiegu pracy. Wszystkie panie potwierdzają przebieg umów zgodnie z ustalonych wcześniej harmonogramem. Każda z nich przeszła szkolenie stanowiskowe i BHPiPpoż. W opinii pracodawców stażystki wykonują swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie. W razie wątpliwości nie obawiają się pytań i proszą o pomoc, jeśli nie potrafią samodzielnie wykonać jakiegoś zadania.
Staże, podobnie jak cały projekt jest realizowany zgodnie z tzw. zasadą równych szans. Pracodawcy mają świadomość tego, iż beneficjentkami projektu są mamy wychowujące dzieci dlatego harmonogram stażu uwzględnia konieczność łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Ważnym elementem projektu jest również wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu dzieciom uczestniczek projektu profesjonalnej opieki w czasie, kiedy one idą do pracy.

Z radością informujemy,  że dnia 27 listopada br. ruszył kolejny etap naszego projektu. Uczestniczki rozpoczęły staże zawodowe u pracodawców z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Dla Naszych Mam to powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem swoich najmłodszych pociech. Stanowiska są zgodne z predyspozycjami oraz zainteresowaniami  uczestniczek. Mamy asystentki do spraw administracyjnych, pracowników gospodarczych, asystentkę instruktora garncarstwa, opiekunki do osób niepełnosprawnych oraz asystentki wychowawców.

Informujemy, że w poniedziałek 24.11.2014 r. o godz, 1600 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 8 pok. 5, odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące staży zawodowych. Prosimy o przybycie.

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie 2014 roku ruszył II etap naszego projektu. Uczestniczki rozpoczęły szkolenia zawodowe, które zakończą się na koniec miesiąca.  Panie kształcą  się w takich kierunkach jak: Asystent ds administracyjnych" (9 osób), "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych" (12 osób), "Artterapia" (2 osoby) oraz "Instruktor garncarstwa" (1 osoba). Uczestniczki jeszcze w listopadzie odbędą ostatnie sesję z doradcą zawodowym oraz coachem.

Więcej artykułów…

  1. Informacja