Uwaga konkurs!!!

włącz .

UWAGA KONKURS!!!!!

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” i Gmina Sępólno Krajeńskie w ramach projektu „Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskim” ogłaszają konkurs pt.:


”Modelowy projekt w powiecie sępoleńskim”.


Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw, które będą realizowane na rzecz społeczności lokalnej z terenu naszego powiatu. Nadesłane pomysły będą zamieszczone na portalu Facebook gdzie będzie można oddać głos na najlepszy pomysł czy inicjatywę lokalną.
Pomysły, które otrzymają największą liczbę głosów (polubień) zostaną nagrodzone.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu sępoleńskiego, które mają nieszablonowe, ciekawe projektu zrealizowane lub/i maja pomysł na ciekawe działania.


Termin nadsyłania pomysłów upływa 27 marca 2015 r., ogłoszenie wyników w dniu 31.03.2015 r.


Regulamin konkursu znajduje się na stronie: dorosli-dzieciom.neostrada.pl/ oraz w punkcie informacyjnym : Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6. Telefon kontaktowy: 662 073 264
Projekt „Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Szukamy miejsc pracy dla stażystów

włącz .

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” serdecznie zaprasza do współpracy pracodawców i przedsiębiorców przy organizacji miejsc stażowych dla uczestników projektu „Centrum Aktywności Rodziny III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady organizacji staży:

  1. Do współpracy serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności działających w branży: administracyjnej, handlu, usługach m.in.: opiekuńczo-wychowawczych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych, fryzjerskich, budowlanych.
  2. Przez 6 miesięcy wynagrodzenie stażysty i składki ZUS pokrywa Stowarzyszenie.
  3. Staże mogą być organizowane przez 6 miesięcy od 1 lutego 2015 do 30.09.2015 r.
  4. Staże mogą odbywać się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności na terenie powiatu: sępoleńskiego, nakielskiego, bydgoskiego, tucholskiego.
  5. Do współpracy zapraszamy pracodawców prywatnych, jednostki budżetowe oraz podmioty ekonomii społecznej.

Bliższe informacje:

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”
ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 53 06                               

            Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informacja

włącz .

Informujemy, że dostęp do strony inetrnetowej Projektu "Wsparcie Rodziny - drogą do integracji" istnieje tylko i wyłącznie po przez zakładkę "Wsparcie Rodziny - drogą do integracji" Poddziałanie 7.2.1 POKL w menu "Nasze projekty" strony internetowej Stowarzyszenia " Dorośli - Dzieciom" oraz po przez kliknięcie aktualnego linku w tekście tej informacji.

Nabór inicjatyw obywatelskich na konkurs Edukacja ekologiczna

włącz .

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na promowanie edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w porozumieniu z Gminą Sępólno Krajeńskie chce napisać Projekt na wdrażanie inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego.

Programu priorytetowy Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym.

Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez:

  •                     angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  •                     rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,
  •                     w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw,
  •                     uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
  •                     usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Zgłaszanie propozycji inicjatyw do 26 stycznia 2015 r.

Więcej Informacji na temat konkursu i zgłaszania inicjatyw lokalnych pod numerem telefonu 662 073 264 lub stronie NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla