5 grudnia 2022

“Cześć, jestem wolontariuszem!” – materiały edukacyjne

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim od 2005 r. prowadzi Wolontariat Europejski (wcześniej w ramach Programu „Erasmus+”, obecnie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności), finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie ma status organizacji goszczącej, potwierdzony certyfikatem i przez ostatnie 17 lat gościło ponad 80 wolontariuszy z różnych krajów z Unii Europejskiej, a także spoza jej granic – Krajów Partnerskich.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną. Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, przede wszystkim w formie wolontariatu, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności, solidarności, demokracji, tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa w Unii i poza nią, a także reagowanie na wyzwania społeczne i humanitarne w praktyce, ze szczególnym naciskiem na promowanie zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i równych szans.

Głównymi zadaniami wolontariuszy przyjeżdżających do Sępólna Krajeńskiego jest praca z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej, Świetlicy Terapeutycznej oraz z dziećmi w Centrum Małego Dziecka i Rodziny.

Więcej informacji na temat wolontariatu: https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering_pl

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji w języku angielskim:

Zadanie „Gminne Centrum Informacji” jest współfinansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.

Może Ci się również spodobać:

Skip to content