12 kwietnia 2013

Edukacja

* Zakładka ta zawiera bazę adresów stron internetowych szkół wyższych. Jest szczególnie polecana absolwentom szkół ponad gimnazjalnych,  szukającym miejsca na dalszą naukę. Na stronach uczelni można znaleźć wszelkie informacje na temat rekrutacji, wysokości czesnego, itp.

 

 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

www.ae.katowice.pl

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

www.ae.krakow.pl

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

www.ae.poznan.pl

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

www.ae.wroc.pl

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

www.agh.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

www.amw.gdynia.pl

Akademia Medyczna w Białymstoku

www.amb.edu.pl

Akademia Medyczna w Bydgoszczy

www.amb.bydgoszcz.pl

Akademia Medyczna w Gdańsku

www.amg.gda.pl

Akademia Medyczna w Lublinie

www.am.lublin.pl

Akademia Medyczna w Poznaniu

www.am.poznan.pl

Akademia Medyczna w Warszawie

www.amwaw.pl

Akademia Medyczna we Wrocławiu

www.am.wroc.pl

Akademia Morska w Gdyni

www.am.gdynia.pl

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

www.amuz.bydgoszcz.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

www.am.katowice.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

www.amuz.dga.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie

www.amuz.krakow.pl

Akademia Muzyczna w Poznaniu

www.amuz.poznan.pl

Akademia Muzyczna w Warszawie

www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

www.amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczny w Łodzi

www.amuz.lodz.pl

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

www.ap.krakow.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

www.aps.waw.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach

www.ap.siedlce.pl

Akademia Rolnicza w Krakowie

www.ar.krakow.pl

Akademia Rolnicza w Lublinie

www.ar.lublin.pl

Akademia Rolnicza w Poznaniu

www.au.poznan.pl

Akademia Rolnicza w Szczecinie

www.ar.szczecin.pl

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

www.ar.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

www.aspkat.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

www.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

www.asp.poznan.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

http://cybis.asp.wroc.pl

Akademia Świętokrzyska w Kielcach

www.pu.kielce.pl

Akademia Teatralna w Warszawie

www.at.edu.pl

Akademia Teatralna w Warszawie-Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

http://puppet.man.bialystok.pl

Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej

www.ath.bielsko.pl

Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy

www.atr.bydgoszcz.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

www.awf.wroc.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

www.awf.gda.pl

Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu

www.bwst.hg.pl

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza

www.tyszkiewicz.edu.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

www.chat.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski

www.kul.lublin.pl

KUL-Filia w Stalowej Woli

www.kul.stalwol.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

www.filmschool.lodz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

www.pwst.krakow.pl

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

www.pat.krakow.pl

Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

www.pft.wroc.pl

Politechnika Białostocka

www.pb.bialystok.pl

Politechnika Częstochowska

www.pcz.czest.pl

Politechnika Gdańska

www.pg.gda.pl

Politechnika Koszalińska

www.tu.koszalin.pl

Politechnika Krakowska

www.pk.edu.pl

Politechnika Lubelska

www.pol.lublin.pl

Politechnika Łódzka

www.p.lodz.pl

Politechnika Opolska

www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska

www.put.poznan.pl

Politechnika Radomska

www.man.radom.pl

Politechnika Rzeszowska

www.prz.rzeszow.pl

Politechnika Szczecińska

www.ps.pl

Politechnika Śląska

www.polsl.gliwice.pl

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

www.tu.kielce.pl

Politechnika Warszawska

www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska

www.pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska-Filia w Jeleniej Górze

www.pwr.jgora.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

www.pam.szczecin.pl

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

www.wsp.slupsk.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

www.sggw.waw.pl

Szkoła Główna handlowa w Warszawie

www.sgh.waw.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

www.sgsp.edu.pl

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

www.slam.katowice.pl

Uniwersytet Gdański

www.univ.gda.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

www.amu.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

www.uj.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Łódzki

www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

www.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

www.umed.lodz.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

www.uni.torun.pl

Uniwersytet Opolski

www.uni.opole.pl

Uniwersytet Rzeszowski

www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński

www.univ.szczecin.pl

Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie

www.filus.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach

www.us.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku

www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

www.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski

www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski

www.uz.zgora.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

www.wat.waw.pl

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

www.wsbif.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

www.wsbif.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej

www.wseh.pl

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “IGNATIANUM” w Krakowie

www.ignatianum.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej

www.wsi.edu.pl

Wyższa szkoła Morska w Szczecinie

www.wsm.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

www.wso.wroc.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

www.wsosp.deblin.pl

Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu

www.wsowp.poznan.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

www.wsp.czest.pl

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

www.wspol.edu.pl

Może Ci się również spodobać:

Unia Europejska

Poniżej znajdują się linki do stron gdzie można uzyskać informacje o Unii Europejskiej oraz różnych działaniach w...

Strony o tematyce rolniczej

* Lista adresów internetowych witryn o tematyce rolnej. Znaleźć na nich można wszelkie informacje na temat...

Wolontariat

* Strony poświęcone wolontariatowi. Znaleźć na nich można akty prawne regulujące tę formę pomocy innym, oferty pracy...

Skip to content