30 września 2018

„Equality: NOT optional” – międzynarodowe szkolenie w Sępólnie

“Equality: NOT optional” – taki tytuł nosiło międzynarodowe szkolenie, które od 16 do 24 września 2018 odbyło się w Sępólnie Krajeńskim. W zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” wydarzeniu wzięło udział 25 osób z Łotwy, Hiszpanii, Estonii, Portugalii, Węgier, Włoch, Grecji, Chorwacji i Polski.

Przez 9 dni, osoby, pracujące na co dzień z młodzieżą, pod czujnym okiem doświadczonych trenerów (Ieva Grundsteine z Łotwy i László Földi z Węgier) dzielili się wiedzą na temat równego podejścia do wszystkich ludzi oraz zdobywali nową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im szerzyć idee równości wśród młodzieży, z którą pracują.

Mówiąc o równości, mamy najczęściej na myśli równouprawnienie kobiet i mężczyzn, różne sposoby traktowania osób ze względu na płeć i „przypisane” im role społeczne. O tym też dyskutowano, ale równość, która nie powinna być czymś dowolnym, opcjonalnym (tak jak ujęto to w tytule szkolenia) dotyczy nie tylko płci. To także równe traktowanie ze względu na orientację seksualną, przynależność kulturową i religijną, poglądy polityczne czy rasę (chociaż zdaje się, że akurat te słowo powinno być wykreślone ze słowników, bo w końcu ludzie są ludźmi, każdy jest taki sam…). Te ważne aspekty równego traktowania są wpisane w wartości leżące u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej i – bez względu na poglądy polityczne – każdy powinien dbać o to, żeby żyć w społeczeństwie otwartym na różnokulturowość i dialog z drugim człowiekiem, w społeczeństwie tolerancyjnym, zwalczającym ksenofobię, nacjonalizm czy wszelkie przejawy dyskryminacji. I takie przesłanie przyświecało szkoleniu. Uczestnicy, nabyli wiedzę na temat równego traktowania i tego, do czego prowadzi jego brak: dyskryminacji, uprzedzeń, a w końcu zachowań opresyjnych. Uczyli się, jak rozmawiać na te – nie najłatwiejsze – tematy, jak prowadzić zajęcia z młodzieżą, jak w młodym pokoleniu, które za chwilę będzie decydującym głosem w społeczeństwie, zaszczepiać uniwersalne wartości – w teorii znane pewnie przez większość ludzi, w praktyce – szczególnie w dzisiejszych czasach – stosowane jednak tylko przez część. Jak przeciwdziałać wszechobecnej dzisiaj mowie nienawiści? Co my – Europejczycy żyjący w XXI wieku możemy zrobić dla nas samych i przyszłych pokoleń, żeby za chwilę nie obudzić się w społeczeństwie, które nie potrafi już ze sobą rozmawiać czy zaczyna się wzajemnie zwalczać? Niezbyt optymistyczna to wizja… a po to, żeby się nie spełniła, organizuje się takie właśnie szkolenia. Szkolenia, podczas których muzułmanin jest jednym z nas, osoba homoseksualna jest jedną z nas, uchodźca jest jednym z nas. Zamiast walczyć z wyimaginowanymi wrogami, skupmy się na przeciwdziałaniu nienawiści i agresji, oraz promowaniu uniwersalnych wartości, dialogu, otwieraniu umysłów… dla dobra nas wszystkich: LUDZI.

Szkolenie zostało sfinansowane z Programu Erasmus + www.erasmusplus.org.pl

Może Ci się również spodobać:

Skip to content