Gminne Centrum Informacji w Sępólnie Krajeńskim działa przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom”. Jego utworzenie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Gminne Centrum Informacji przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim współpracuje ściśle z Punktem Informacji Turystycznej i jest współfinansowane przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

GCI udostępnia mieszkańcom nowocześnie wyposażoną salę komputerową z dostępem do Internetu, ponieważ jednym z jego głównych celów jest umożliwienie dotarcia do informacji poprzez wykorzystanie nowych technologii. Umiejscowienie GCI w centrum miasta zapewnia komfortową sposobność do skorzystania z oferowanych usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Działalność GCI zorientowana jest na informowanie o: zakładaniu działalności gospodarczej, efektywnym poszukiwaniu pracy czy poradnictwie kariery. W GCI można konsultować dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę) oraz uzyskać informacje cenne w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

W 2015 r. wiele osób skorzystało z indywidualnego poradnictwa w zakresie aktywizacji zawodowej, aktualizowanej bazy danych dotyczącej diagnozy społeczności lokalnej Sępólna Krajeńskiego, a także wzięło udział w szkoleniach komputerowych na różnych poziomach.

Warto nadmienić, że w GCI zainteresowani uzyskają pomoc poprzez wydruk, skserowanie, skanowanie czy faksowanie dokumentów aplikacyjnych, związanych z rynkiem pracy lub aktywizacją zawodową. W Centrum można także uzyskać informacje dotyczące Wolontariatu Europejskiego.

W 2016 roku w GCI odbędą się m.in. szkolenia komputerowe, warsztaty z tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji czy technik radzenia sobie ze stresem. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.gcisepolno.pl, na której umieszczone zostaną informacje o terminie realizacji planowanych działań.

Skip to content