Teacher logo

1 września 2017

Szkolenie dla nauczycieli “Hey! Teacher! Play with kids along!”

 

Erasmus logo

W dniach 11-19 października 2017 Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” organizuje szkolenie dla NAUCZYCIELI “Hey! Teacher! Play with kids along!”. Szkolenie odbędzie się w Sępólnie, a weźmie w nim udział 25 nauczycieli z Polski, Łotwy, Hiszpanii, Czech, Grecji, Bułgarii, Finlandii, Portugalii, Włoch I Turcji. Szkolenie finansowane jest z Programu Erasmus +.

Szkolenie ma być swego rodzaju „inwestycją” w grupę zawodową, która ma bardzo duży wpływ na młodzież – nauczycieli, szczególnie tych z mniejszych miejscowości, oraz tych którzy są otwarci na organizowanie zajęć pozaszkolnych dla swoich uczniów, ale również na włączanie metod edukacji pozaformalnej do swojej pracy w szkole.

Tematem szkolenia są gry jako narzędzie wspierające edukację. Podczas szkolenia chcemy podkreślić, że różnego rodzaju gry nie służą jedynie rozrywce, ale mogą być wykorzystywane jako narzędzie uczenia się, które sprzyja rozwojowi osobistemu i może mieć wpływ na pozytywne zmiany w społeczeństwie, uznawanie różnorodności kulturowej czy promowanie integracji społecznej.

Cele szkolenia:

1. Poznanie koncepcji gier jako potężnego narzędzia w edukacji pozaformalnej służącego rozwojowi osobistemu jak i promowaniu pozytywnych zmian społecznych; motywowanie nauczycieli do aktywnego korzystanie z gier w swojej pracy.

2. Podnoszenie świadomości dotyczącej zasobów gier już istniejących i wspierających edukację w różnych kontekstach.

3. Pogłębianie świadomości i szkolenie w zakresie projektowania i wdrażania działań związanych z edukacją pozaformalną, w tym gier generujących wysoką jakość efektów kształcenia.

4. Praca nad własnymi grami, które będą mogły być zastosowane jako narzędzie edukacyjne w przyszłej pracy nauczycieli.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim. Szczegóły oraz link do formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączonym InfoPacku. Termin składania zgłoszeń: 10 września 2017.

Do pobrania InfoPack: Infopack_Hey_Teachers_PL_17

Może Ci się również spodobać:

Skip to content