559fb239ecc10 osize610x0q70h2af3ef

13 kwietnia 2013

CV krok po kroku

CV jest naszą wizytówką, dlatego należy mu poświęcić odpowiednią ilość czasu!

Podczas pisania CV (łac. curriculum vitae) należy pamiętać o tym, że osoba je czytająca poświęci na jego przeczytanie maksymalnie minutę. Tyle mamy czasu aby wywrzeć dobre wrażenie na osobie rekrutującej. 

559fb239ecc10 osize610x0q70h2af3ef

1. Układ CV

 • CV powinno być przede wszystkim czytelne. Często w poradnikach podaje się informację, że nie powinno być ono dłuższe niż 1 strona. Jednak w sytuacji gdy mamy bogate doświadczenie zawodowe warto stworzyć CV na 2 strony.

 • informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe i przekonujące np. jeżeli piszemy, że bardzo dobrze potrafimy obsłużyć Worda to postarajmy się aby napisane przez nas CV świadczyło o tym (brak błędów ortograficznych, gramatycznych, czytelny układ itp.).

2. Informacje zawarte w CV

a) Dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • data urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • nie podajemy informacji osobistych, stanu cywilnego itp.

b) Wykształcenie:

 • należy pamiętać o tym, że obowiązuje odwrotna chronologia, czyli zaczynamy od najświeższych doświadczeń.

 • jeżeli mamy ukończone studia wyższe to nie warto pisać, że chodziliśmy do szkoły średniej (chyba, że szkoła średnia wyróżnia się czymś szczególnym).

c) Doświadczenie zawodowe:

 • obowiązuje ta sama zasada jak przy wykształceniu, czyli chronologia odwrócona,

 • wpisujemy dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

 • nazwa firmy i stanowisko,

 • krótko opisujemy zakres obowiązków i nabyte umiejętności,

 • w wypadku bogatego doświadczenia zawodowego można wybrać tylko te stanowiska, które są zgodne ze stanowiskiem na które aplikujemy.

d) Dodatkowa działalność:

 • udział w konkursach,

 • przynależność do różnego rodzaju organizacji, kół naukowych, działalność w organizacjach studenckich itp.

e) Umiejętności:

 • znajomość języków obcych – jeżeli znajomość języka potwierdzona jest certyfikatem należy to dopisać,

 • znajomość obsługi komputera – należy wymienić, jakie znamy i obsługujemy programy,

 • prawo jazdy.

f) Zainteresowania.

resume-template-classic

3. Zdjęcie

 • Jeżeli pracodawca wymaga, aby do CV dołączyć zdjęcie należy umieścić je w prawym górnym rogu.

 • Należy pamiętać o tym, że niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęcia z wakacji, w stroju kąpielowym, z imprezy urodzinowej itp.

 • Jeżeli wysyłamy CV formą listowną to nie powinno się dołączać zdjęcia za pomocą spinacza, ponieważ zdjęcie może zaginąć.

4. Forma graficzna

 • CV musi być czytelne,
 • tekst nieczytelny, napisany z dużym przepychem, nie zrobi dobrego wrażenia na czytającym,
 • powinno się używać jednej czcionki w całym tekście w rozmiarze 12 p.,
 • używanie zbyt małej czcionki powoduje, że CV staje się nieczytelne i zniechęca osobę rekrutującą do zapoznania się z jego treścią,
 • nie powinno się używać zbyt wielu podkreśleń, pogrubień i wykrzykników,
 • nie piszemy CV wielkimi literami,
 • tekst powinien być pisany w równych akapitach i odstępach.

5. Wysyłamy CV

Gdy już napiszemy CV należy je wysłać do pracodawcy i tu również obowiązują określone zasady, szczególnie gdy wysyłamy aplikację drogą elektroniczną.

 • niedopuszczalne jest wysyłanie samych załączników bez żadnej treści w e-mailu. Osoba rekrutująca nie wie od kogo pochodzi e-mail, na jakie stanowisko aplikuje dana osoba, a to zniechęca do zapoznania się z treścią załączników,

 • e-mail bez żadnej treści z samymi załącznikami może być odebrany jako wirus i skasowany,

 • treść e-maila powinna być oficjalna (przedstawiamy się, piszemy na jakie stanowisko aplikujemy, podajemy dane kontaktowe),

 • niedopuszczalne są e-maile o charakterze nieformalnym,

 • w temacie wiadomości e-mail piszemy stanowisko, na jakie aplikujemy i podajemy numer referencyjny.      

Należy pamiętać o tym, że w stopce CV należy zawsze umieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

“Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

CV nie zawierające tej klauzuli nie może być wykorzystane, ponieważ łamane jest prawo o ochronie danych osobowych.

800x300 kreatywne cv 54b5115f5f050 55f56a81962d5

                                                                                                 

7 grzechów głównych CV

 

Przykładowe CV

 

 

Może Ci się również spodobać:

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna   Czym jest i czemu służy? Rozmowa kwalifikacyjna, znana także pod pojęciem interview,...

List motywacyjny

Jak pisać List motywacyjny List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego, który świadczy o przydatności...

Skip to content