28 października 2021

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim Uchwałą nr XXXVII/351/2021 z dnia 27 października 2021 r. zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w sprawie projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego:

 1. Cel konsultacji
  Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.
 2. Przedmiot konsultacji
  Projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy Sępólno Krajeńskie
 3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje społeczne rozpoczną się 9 listopada 2021 r. i będą trwały do 14 grudnia 2021 r.
 4. Forma konsultacji
  Ogłoszenie o konsultacjach zostanie przekazane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie. Udostępnienie projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego oraz formularza zgłaszania opinii w wersji elektronicznej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie.
  Przekazanie partnerom społecznym i gospodarczym projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego nastąpi w formie elektronicznej
  Konsultacje odbędą się w formie protokołowanego spotkania otwartego w trybie stacjonarnym lub online, w zależności od sytuacji epidemicznej. Formularz zgłaszania opinii będzie można składać bezpośrednio w czasie spotkań konsultacyjnych lub w formie pisemnej w tutejszym Urzędzie oraz elektroniczne (e-mail, ePUAP).
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wyniki konsultacji poda do wiadomości Radzie Miejskiej na najbliższej sesji oraz mieszkańcom gminy, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
 5. Zasięg terytorialny konsultacji
  W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z obszaru gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Ogłoszenie

 

Może Ci się również spodobać:

Skip to content