Gminne Centrum Informacji

przy Stowarzyszeniu “Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Aktywności Społecznej
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 784 424 092 / 52 388 25 97
e-mail: biuro@gcisepolno.pl

Czynne:
pon. – pt: 07:45 – 15:45

Zapraszamy!

Najnowsze informacje

List motywacyjny

Jak pisać List motywacyjny

List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego, który świadczy o przydatności danej osoby na stanowisko pracy. List motywacyjny ma na celu prezentacje Twoich najlepszych stron oraz daje pracodawcy znak iż kandydat naprawdę jest zainteresowany daną posadą oraz dysponuje niezbędnymi predyspozycjami. W liście motywacyjnym musimy uzasadnić dlaczego ubiegamy się o to stanowisko pracy właśnie w tej firmie i dlaczego akurat chcemy pracować na określonym stanowisku. Dobrze jest, aby z podania o pracę wynikało iż znamy firmę oraz wiemy czym ona się zajmuje. Należy powołać się na przydatne w danym miejscu pracy doświadczenia: wcześniejsze miejsca pracy, praktyki wakacyjne, rozwijane zainteresowania.

List motywacyjny – forma :

 • list motywacyjny zacznij pisać dopiero, gdy skończysz CV
 • format A4 “jedna strona” papier biały dobrej jakości
 • informacje zawarte w Cv nie powinny być tutaj ponownie wpisywane
 • zamieść informacje o jakie stanowisko się ubiegasz oraz dlaczego chciałbyś pracować w tej firmie
 • unikaj zbędnych dodatków, które utrudniają czytanie takie jak znaki wodne czy pochylona kursywa
 • jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie, należy odwołać się do wymagań w nim zawartych
 • należało by zawrzeć informacje na temat zakresu obowiązków w obecnej, bądź byłej firmie
 • powinien zawierać prośbę o spotkanie kwalifikacyjne – interview
 • na końcu należy podać spis załączników (o ile takie istnieją).

Co powinien zawierać List motywacyjny :

Wstęp:
Postaraj się przykuć uwagę czytającego, napisz na jakie stanowisko się ubiegasz oraz zwracaj się do konkretnej osoby nie do działu kadr. Jeżeli nie odpowiadasz na ogłoszenie, sprecyzuj o jaką prace się ubiegasz, dział, stanowisko itp., zrób dobre wrażenie, dowiedz się jak najwięcej o firmie, utwierdź ich w przekonaniu iż będziesz dobrym pracownikiem.

Rozwiniecie:
W tej części postaraj się przekonać o atrakcyjności twojej kandydatury, nie rozpisuj się za bardzo gdyż dużo nie zawsze oznacza dobrze. Jeżeli nie spełniasz wymogów podanych w ofercie, zadeklaruj chęć zdobycia stosownych umiejętności lub uzupełnienia wykształcenia i wiedzy. Unikaj tutaj oklepanych zdań powtarzających się w setkach listów motywacyjnych takich jak: “jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w tak znanej i renomowanej firmie jak Państwa”. Kwestie finansową zostaw na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończenie:
Na końcu zamieść zwrot grzecznościowy, własnoręczny podpis, spis załączników oraz klauzulę o prywatności.

CV krok po kroku

CV krok po kroku

CV jest naszą wizytówką, dlatego należy mu poświęcić odpowiednią ilość czasu!

Podczas pisania CV (łac. curriculum vitae) należy pamiętać o tym, że osoba je czytająca poświęci na jego przeczytanie maksymalnie minutę. Tyle mamy czasu aby wywrzeć dobre wrażenie na osobie rekrutującej. 

559fb239ecc10 osize610x0q70h2af3ef

1. Układ CV

 • CV powinno być przede wszystkim czytelne. Często w poradnikach podaje się informację, że nie powinno być ono dłuższe niż 1 strona. Jednak w sytuacji gdy mamy bogate doświadczenie zawodowe warto stworzyć CV na 2 strony.

 • informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe i przekonujące np. jeżeli piszemy, że bardzo dobrze potrafimy obsłużyć Worda to postarajmy się aby napisane przez nas CV świadczyło o tym (brak błędów ortograficznych, gramatycznych, czytelny układ itp.).

2. Informacje zawarte w CV

a) Dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • data urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • nie podajemy informacji osobistych, stanu cywilnego itp.

b) Wykształcenie:

 • należy pamiętać o tym, że obowiązuje odwrotna chronologia, czyli zaczynamy od najświeższych doświadczeń.

 • jeżeli mamy ukończone studia wyższe to nie warto pisać, że chodziliśmy do szkoły średniej (chyba, że szkoła średnia wyróżnia się czymś szczególnym).

c) Doświadczenie zawodowe:

 • obowiązuje ta sama zasada jak przy wykształceniu, czyli chronologia odwrócona,

 • wpisujemy dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

 • nazwa firmy i stanowisko,

 • krótko opisujemy zakres obowiązków i nabyte umiejętności,

 • w wypadku bogatego doświadczenia zawodowego można wybrać tylko te stanowiska, które są zgodne ze stanowiskiem na które aplikujemy.

d) Dodatkowa działalność:

 • udział w konkursach,

 • przynależność do różnego rodzaju organizacji, kół naukowych, działalność w organizacjach studenckich itp.

e) Umiejętności:

 • znajomość języków obcych – jeżeli znajomość języka potwierdzona jest certyfikatem należy to dopisać,

 • znajomość obsługi komputera – należy wymienić, jakie znamy i obsługujemy programy,

 • prawo jazdy.

f) Zainteresowania.

resume-template-classic

3. Zdjęcie

 • Jeżeli pracodawca wymaga, aby do CV dołączyć zdjęcie należy umieścić je w prawym górnym rogu.

 • Należy pamiętać o tym, że niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęcia z wakacji, w stroju kąpielowym, z imprezy urodzinowej itp.

 • Jeżeli wysyłamy CV formą listowną to nie powinno się dołączać zdjęcia za pomocą spinacza, ponieważ zdjęcie może zaginąć.

4. Forma graficzna

 • CV musi być czytelne,
 • tekst nieczytelny, napisany z dużym przepychem, nie zrobi dobrego wrażenia na czytającym,
 • powinno się używać jednej czcionki w całym tekście w rozmiarze 12 p.,
 • używanie zbyt małej czcionki powoduje, że CV staje się nieczytelne i zniechęca osobę rekrutującą do zapoznania się z jego treścią,
 • nie powinno się używać zbyt wielu podkreśleń, pogrubień i wykrzykników,
 • nie piszemy CV wielkimi literami,
 • tekst powinien być pisany w równych akapitach i odstępach.

5. Wysyłamy CV

Gdy już napiszemy CV należy je wysłać do pracodawcy i tu również obowiązują określone zasady, szczególnie gdy wysyłamy aplikację drogą elektroniczną.

 • niedopuszczalne jest wysyłanie samych załączników bez żadnej treści w e-mailu. Osoba rekrutująca nie wie od kogo pochodzi e-mail, na jakie stanowisko aplikuje dana osoba, a to zniechęca do zapoznania się z treścią załączników,

 • e-mail bez żadnej treści z samymi załącznikami może być odebrany jako wirus i skasowany,

 • treść e-maila powinna być oficjalna (przedstawiamy się, piszemy na jakie stanowisko aplikujemy, podajemy dane kontaktowe),

 • niedopuszczalne są e-maile o charakterze nieformalnym,

 • w temacie wiadomości e-mail piszemy stanowisko, na jakie aplikujemy i podajemy numer referencyjny.      

Należy pamiętać o tym, że w stopce CV należy zawsze umieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

“Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

CV nie zawierające tej klauzuli nie może być wykorzystane, ponieważ łamane jest prawo o ochronie danych osobowych.

800x300 kreatywne cv 54b5115f5f050 55f56a81962d5

                                                                                                 

7 grzechów głównych CV

 

Przykładowe CV

 

 

Oferty pracy

Oferty krajowe zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim 

dostępne są na stronie internetowej PUP w Sępólnie Krajeńskim  oraz tablicy ogłoszeń.

 

OFERTY PRACY W POWIECIE

 

Szczegóły powyższych ofert dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

Oferty pracy w ramach europejskich służb zatrudnienia EURES zgłaszane przez Doradcę EURES WUP Toruń  www.wup.torun.pl .

Na stronie Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdują się krajowe i zagraniczne oferty pracy, propozycje staży, praktyk i przygotowania zawodowego dorosłych.

Strony o tematyce rolniczej

* Lista adresów internetowych witryn o tematyce rolnej. Znaleźć na nich można wszelkie informacje na temat obowiązujących przepisów, udzielanych dotacji, itp.

czytaj dalej…

Wolontariat

* Strony poświęcone wolontariatowi. Znaleźć na nich można akty prawne regulujące tę formę pomocy innym, oferty pracy dla wolontariuszy itp.

czytaj dalej…

Nasze usługi

Komputer

Internet

Drukowanie

Telefaks

w

Konsultacje IT

Konsultacje - dokumenty aplikacyjne

Skip to content