Pisanie projektów w celu pozyskania funduszy na działalność statutową to dla organizacji pozarządowych chleb...