Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. założono 24.05.1999 roku z woli kilkunastu osób, którym „chciało się chcieć robić coś więcej dla innych”. Przez 16 lat działalności przybyło celów, zadań i placówek. W chwili obecnej stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (NPDN), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Młodzieżowe Centrum Wolontariatu (MCW), Klub Młodych Twórców (KMT) oraz Gminne Centrum Informacji (GCI). Główne obszary działania to szeroko rozumiane: edukacja i pomoc społeczna oraz informacja i kultura.

Nasza organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, z fundacjami z kapitałem polskim i zagranicznym oraz z wieloma podmiotami lokalnego środowiska. W tym czasie stworzyliśmy i wdrożyliśmy do realizacji wiele autorskich projektów w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych bezrobociem i patologią społeczną, dla niepełnosprawnych oraz młodych, zdolnych w trudnej sytuacji życiowej. A przed nami wciąż jeszcze wiele do zrobienia.

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” swe działania kieruje w głównej mierze do mieszkańców miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Jej teren zamieszkuje obecnie 16 087 mieszkańców, w tym 9150 mieszka w mieście. Pierwsze zapiski kronikarskie dotyczące osadnictwa na terenie miasta datuje się już na XII wiek. Teren gminy to ok. 229 km² z czego 751 ha to powierzchnia wód. To właśnie jeziora i lasy są największą atrakcją dla odwiedzających ten region turystów.

 

Skip to content