Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. założono 24.05.1999 roku z woli kilkunastu osób, którym „chciało się chcieć robić coś więcej dla innych”. Przez ponad 20 lat działalności przybyło celów, zadań i placówek. W chwili obecnej stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (NPDN), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Młodzieżowe Centrum Wolontariatu (MCW), Klub Młodych Twórców (KMT), Gminne Centrum Informacji (GCI) oraz Punkt Informacji Turystycznej (PIT). Główne obszary działania to szeroko rozumiane: edukacja i pomoc społeczna oraz informacja i kultura.

Nasza organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, z fundacjami z kapitałem polskim i zagranicznym oraz z wieloma podmiotami lokalnego środowiska. W tym czasie stworzyliśmy i wdrożyliśmy do realizacji wiele autorskich projektów w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych bezrobociem i patologią społeczną, dla niepełnosprawnych oraz młodych, zdolnych w trudnej sytuacji życiowej. A przed nami wciąż jeszcze wiele do zrobienia.

 

 

Skip to content