all-included

25 stycznia 2019

W Sępólnie Krajeńskim trwa szkolenie „All included”

Od 12 do 20 stycznia br. gościmy w Sępólnie Krajeńskim 27 osób z Portugalii, Włoch, Łotwy, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Grecji i Polski w ramach seminarium kontaktowego pn. „All included”, które jest finansowane z Programu Erasmus+.

Prowadzący szkolenie Ieva Grundsteine (z Łotwy) oraz Daniel Wargin przez tydzień przygotowują uczestników do opracowania planu projektów Wymiany Młodzieży z udziałem osób z różnego rodzaju dysfunkcjami oraz z grup defaworyzowanych.

Wymiana Młodzieży to projekt edukacyjny, podczas którego młodzież z kilku krajów spotyka się w jednym z nich i przez kilka dni dyskutuje na ważne dla nich tematy. Podczas Wymiany Młodzieży odbywają się różnego rodzaju zajęcia, wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej np. praca w grupach, prezentacje, gry symulacyjne. Podczas projektów młodzież nabywa szereg ważnych kompetencji, wśród których wymienić można kompetencje językowe, świadomość różnorodności kulturowej, kompetencje społeczne i inne bardzo ważne umiejętności. Jednym z głównych celów Wymian Młodzieży jest rozpowszechnianie idei solidarności między różnymi krajami, grupami etnicznymi czy przedstawicielami różnych religii, tolerancja, przeciwdziałanie ksenofobii, wzajemny szacunek dla wspólnych wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, co w dzisiejszych czasach wydaje się niezbędnym czynnikiem zmierzającym do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Uczestnicy szkolenia w międzynarodowych grupach projektują plany projektów Wymiany Młodzieży, które mają być złożone w najbliższym terminie do Programu Erasmus +. Jeżeli zostaną pozytywnie ocenione, w kilku krajach odbędą się projekty Wymiany Młodzieży.

Erasmus-logo-363x104

Może Ci się również spodobać:

Skip to content