13 kwietnia 2013

Własny biznes

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WAŻNE INFORMACJE

 

 

1. Rejestracja firmy

 • Obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 (wniosek ten stanowi również zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego).
 • Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna należy wybrać jeden ze sposobów: zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie (podpisanie) go elektronicznie (przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego); bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie (ważny jest numer wniosku); pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie (gmina przekształci go na wniosek elektroniczny); przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy (podpis musi być notarialnie potwierdzony).
 • Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku (dowód osobisty – obywatel Polski, paszport – cudzoziemiec). W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.
 • Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej. Więcej na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl.

 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Formularz CEIDG-1 z załącznikami

 

 • Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do wyszukiwarki kodów PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności) na portalu biznes.gov.pl. Znajdziesz tam listę kodów PKD z wyjaśnieniami oraz informacjami o powiązaniach z działalnością reglamentowaną i poradnikami oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych (https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd).
 • Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE!

 

2. Zgłoszenie do ZUS

 • Niezbędna jest wizyta w ZUS, ponieważ CEDIG przesyła tylko informację do ZUS o powstaniu nowej firmy jako płatnika składek.
 • Należy dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego obowiązkowymi ubezpieczeniami rentowymi, emerytalnymi i zdrowotnymi.
 • Zgłoszenia należy dokonać w ciągu siedmiu dni od założenia działalności, we właściwym według miejsca zamieszkania oddziale ZUS na druku ZUS ZUA.

 

3. Urząd Skarbowy

 • CEIDG przekazuje do Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z wybraną i zaznaczoną we wniosku przez nas formą opodatkowania, więc nie ma obowiązku składania wizyty w US.

 

4. Konto firmowe

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiadania rachunku bankowego.
 • Nie musi być to rachunek wyłącznie firmowy, może być połączony z prywatnym rachunkiem.

 

5. Pieczątka firmowa

 • Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania firmowej pieczątki, ale jest to spore ułatwienie w codziennej pracy, choćby przy wystawianiu ręcznie faktur czy wizycie w urzędach.
 • Pieczątka oprócz podpisu stanowi dodatkowe uwiarygodnienie przedsiębiorcy.

 

6. Zezwolenia i koncesje

 • Istnieją branże, które wymagają zezwoleń lub koncesji, a więc przed rozpoczęciem działalności należy się upewnić, czy działalność którą planujemy nie wymaga dodatkowo specjalnego zezwolenia lub koncesji.

 

7. Księgowość w firmie

 • Wskazane jest, aby przyszły przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności dokonał wyboru biura rachunkowego, które będzie odpowiedzialne za rozliczenia z organami administracyjnymi.

 

Ważne!

Przedsiębiorca może dokonywać różnych czynności w CEIDG przez pełnomocnika. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa, które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne).

Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl znajdą Państwo ważne informacje oraz formularze wymagane w trakcie czynności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

 

Źródła:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

www.ceidg.gov.pl

Centrum Informacji Księgowej

http://www.cik.org.pl/


Może Ci się również spodobać:

własna firma 10

Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo...

własna firma 9

Decydując się na założenie własnej firmy, pamiętaj o obowiązkach, jakie ma pracodawca wobec Państwowego Inspektoratu...

własna firma 8

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem kontrolnym powołanym do nadzoru, kontroli i przestrzegania prawa pracy, w...

Skip to content