12 września 2014

Akademia Umiejętności III – o projekcie

O projekcie

Akademia Umiejętności III – to szansa dla Ciebie!

Od kilkunastu lat powiat sępoleński należy do terenów o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Chcąc pomóc mieszkańcom powiatu odnaleźć się na rynku pracy, Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” rozpoczęło realizację kolejnej edycji projektu skierowanego do osób niezatrudnionych pn: „Akademia umiejętności III”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu nr umowy UDA-POKL.06.01.01-04-046/14. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 24 pozostających bez pracy mam powiatu sępoleńskiego, które chcą powrócić na rynek pracy

DLA KOGO?:

Projekt jest skierowany do kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

RODZAJ WSPARCIA:

Udział w projekcie to szansa zdobycia nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego.

W ramach wsparcia oferujemy:

  • 6 m-czne staże i comiesięczne stypendia stażowe,
  • szkolenia zawodowe
  • spotkania z coachem i doradcą zawodowym
  • zwrot kosztów dojazdu
  • opiekę nad dziećmi w wieku do 7 lat.

COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE

Jeśli nie wiesz co chciałabyś robić w życiu zawodowym, jakie są Twoje mocne i słabe strony, potrzebujesz spotkania z coachem i doradcą zawodowym. Oni pomogą ci określić Twój potencjał zawodowy. Dzięki nim dowiesz się jak kierować własnym rozwojem i opracujesz własny plan.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Na warsztatach uczestnicy poznają m.in. techniki skutecznego poszukiwania pracy, kierowania własnym rozwojem, skutecznej komunikacji i twórczego rozwiązywaniem problemów. Dowiedzą się również co zrobić żeby założyć i prowadzić własną firmę.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać ze szkolenia zawodowego. Rodzaj szkolenia zostanie wybrany zgodnie z Twoim planem, opracowanym razem z coachem i doradcą zawodowym. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy.

STAŻ

Od listopada 2014 r. uczestnicy zostaną skierowani staż do pracodawców na terenie powiatu sępoleńskiego. Dzięki niemu zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe i szanse na stałą pracę. W trakcie stażu uczestnicy będą otrzymywać stypendium.

CZAS TRWANIA

Projekt będzie trwać od 1 sierpnia 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Może Ci się również spodobać:

Skip to content