OKG 2020 DIAGNOZA

23 stycznia 2020

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020!

Szanowni Państwo, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.

O dotację mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:

1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,

2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

 

Termin składania diagnoz: 16 marca godz.12.00

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano serię bezpłatnych szkoleń z przygotowywania diagnoz lokalnych:

Gdańsk – 8 II 2020; godz. 10:00 – 15:00

Poznań – 8 II 2020; godz. 10:00 – 15:00

Kraków – 15 II 2020; godz. 10:00 – 15:00

Wrocław – 15 II 2020; godz. 10:00 – 15:00

Warszawa – 29 II 2020; godz. 10:00 – 15:00

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 19 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 3000 projektów na łączną kwotę ponad 34 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 150 tysięcy młodych osób.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl.

Może Ci się również spodobać:

Skip to content