Gminne Centrum Informacji

przy Stowarzyszeniu “Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Aktywności Społecznej
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 784 424 092 / 52 388 25 97
e-mail: biuro@gcisepolno.pl

Czynne:
pon. – pt: 07:45 – 15:45

Zapraszamy!

Najnowsze informacje

Wojewódzkie Urzędy Pracy

*Wykaz stron  wojewódzkich urzędów pracy. Na stronach tych instytucji można znaleźć aktualne ofert pracy w danym regionie kraju, oferty pracy za granicą oraz wiele informacji na temat obowiązującego prawa pracy.

czytaj dalej…

Edukacja

* Zakładka ta zawiera bazę adresów stron internetowych szkół wyższych. Jest szczególnie polecana absolwentom szkół ponad gimnazjalnych,  szukającym miejsca na dalszą naukę. Na stronach uczelni można znaleźć wszelkie informacje na temat rekrutacji, wysokości czesnego, itp.

czytaj dalej…

“Niezbędnik”

* Najważniejsze adresy dla pracodawców, pracowników oraz osób poszukujących pracy. Znaleźć  na nich można informacje na temat UE, funduszy strukturalnych itp.

czytaj dalej…

Poradnictwo Obywatelskie

Poradnictwo Obywatelskie

logo fio1d1

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Poznaj swoje prawa – wykorzystaj wiedzę innych!!!

Bezpłatnie! Poufnie! Bezstronnie! Aktualnie!

czytaj dalej…

Kodeks Pracy

I. PRZEPISY OGÓLNE

II. STOSUNEK PRACY

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

V. ODPOWIEDZIALNOŚć MATERIALNA PRACOWNIKÓW

VI. CZAS PRACY

VII. URLOPY PRACOWNICZE

VIII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

IX. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

X. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

XI. UKŁADY ZBIOROWE PRACY

XII. ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚć ZA WYKROCZENIA  PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

XIV. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

XV. PRZEPISY KOŃCOWE

PRZYPISY

Nasze usługi

Komputer

Internet

Drukowanie

Telefaks

w

Konsultacje IT

Konsultacje - dokumenty aplikacyjne

Skip to content