3 marca 2016

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Czym jest i czemu służy?

Rozmowa kwalifikacyjna, znana także pod pojęciem interview, jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w procesie selekcji kandydatów. Jej celem jest nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem starającym się o pracę.

Osoba przeprowadzająca rozmowę, poprzez dobór odpowiednich pytań zdobywa informacje o kandydacie. Dla kandydata rozmowa rekrutacyjna stanowi okazję, aby dowiedzieć się czegoś o firmie i stanowisku, o które się ubiega.

Fakt zaproszenia Cię na rozmowę oznacza, że na podstawie informacji, których dostarczyłeś o sobie na CV i liście motywacyjnym, potencjalny pracodawca podjął decyzję o dalszej weryfikacji Twoich predyspozycji. W dużym stopniu spełniasz zatem oczekiwania firmy wobec kandydatów na omawiane stanowisko. Podczas spotkania z Tobą poszukiwał informacji, potwierdzających Twoje przygotowanie do zajęcia określonego stanowiska. Z pewnością nie jesteś jedną osobą, z którą prowadzone są rozmowy. Musisz zadbać o to, aby zrobić dobre wrażenie i zaprezentować się jak najlepiej, przekonująco i wiarygodnie omawiając swoje doświadczenie zawodowe i zdobyte kwalifikacje.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przede wszystkim zbierz informacje, które pozwolą Ci pokazać w oczach potencjalnego pracodawcy jako najlepszy kandydat na oferowane stanowisko. Szczególnie ważne są dla ciebie dane:

O firmie

Musisz zdobyć jak najwięcej informacji o firmie, w której ubiegasz się o pracę oraz o interesującym Cię stanowisku. Dobrze byłoby, abyś zapoznał się ze specyfiką jej działalności, zdobył informacje o pozycji na rynku. Powinieneś znać branżę, w której operuje dane przedsiębiorstwo. Taka wiedza powoli Ci zaprezentować się jako osoba kompetentna, zainteresowana i zmotywowana do podjęcia pracy.

O sobie

Drugim etapem powinno być usystematyzowanie wiedzy o sobie, swoim doświadczeniu, kwalifikacjach, szkoleniach, które będą przydatne na danym stanowisku. Część z tych informacji zawarłeś już w CV i w liście motywacyjnym. Warto się teraz zastanowić nad takimi zagadnieniami, jak Twoje mocne i słabe strony, przeanalizować sukcesy, które odniosłeś na polu zawodowym, przypomnieć sytuacje trudne, problematyczne, które udało Ci się rozwiązać.

O spotkaniu

Bez względu na to, jak silna jest twoja motywacja do podjęcia pracy i jak duże masz doświadczenie w rozmowach kwalifikacyjnych, każde kolejne spotkanie jest pewnego rodzaju stresem. Na pewno też masz swoje sprawdzone sposoby, jak radzić sobie z tego rodzaju napięciami. Bardzo ważne jest, abyś wiedział jak najwięcej o tym, co może spotkać Cię podczas rozmowy. Informacje te pozwolą Ci poczuć się pewnie.

Ważne!

Zabierz ze sobą kopie dyplomów, potwierdzających Twoje wykształcenie, zaświadczenia o szkoleniach czy tez pisemne referencje – dobrze, abyś miał je przy sobie, jeżeli rozmówca będzie chciał się zapoznać z tego typu dokumentami.

 

Zachowanie podczas interview

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej decyduje o przejściu do kolejnych etapów procesu rekrutacji. W jej trakcie, oceniana jest nie tylko Twoja wiedza i kwalifikacje, ale także sposób, w jaki reprezentujesz się potencjalnemu pracodawcy.

Pierwsze wrażenie

Wywarcie dobrego wrażenia ma ogromny wpływ na opinię osoby, z którą się spotykasz. Masz na to tylko kilkanaście sekund. Na tego typu spotkaniach obowiązuje strój oficjalny – ciemne stonowane barwy, skromny makijaż i subtelna biżuteria. Należy bezwzględnie przestrzegać punktualności.

Wiele pytań może być w Twoim odczuciu niezwiązanych z tematem, nieuzasadnionych. Nie komentuj, nie oceniaj, a przede wszystkim nie krytykuj takiego sposobu przeprowadzania konwersacji. Nie obawiaj się powiedzieć, że czegoś nie wiesz. Nie udawaj, że znasz się na wszystkim.

Bądź aktywnym uczestnikiem rozmowy, wykaż zainteresowanie działalnością firmy, jej strukturą, możliwościami rozwoju. Nie przerywaj, ale postaraj się zadać pytania dotyczące przyszłego stanowiska pracy, zakresu obowiązków, wynagrodzenia.

Jak poradzić sobie z kłopotliwymi pytaniami?

Mówiąc o sobie, należy stosować techniki autoprezentacji, podkreślić swoje mocne strony, sukcesy i osiągniecia, ale nie należy ich nadużywać. Przedstawienie siebie w zbyt pozytywnym świetle wzbudza u rozmówcy wątpliwości. Nie obawiaj się odpowiadać na pytania o Twoje słabe strony, ewentualne trudności, niepowodzenia, popełnione błędy. Spróbuj przedstawić je w taki sposób, aby pokazać, czego nauczyły Cię ewentualne porażki.

Jak nawiązać dobry kontakt?

Postaraj się nawiązać kontakt wzrokowy z rozmówcą: prezentuj otwartą postawę ciała (nie krzyżuj rąk ani nóg, nie chowaj dłoni pod stołem, nie zasłaniaj się niczym ani nie odpychaj do tyłu), słuchaj uważnie pytań i staraj się dostosować tempo swojej wypowiedzi do sposobu mówienia rozmówcy.

Czego nie robić w trakcie interview?

Rozmowa rekrutacyjna jest najważniejszym etapem w procesie poszukiwania pracy. Od jej wyniku zależy czy zostaniesz zatrudniony. Podczas spotkania o prace staraj się uniknąć poniższych błędów:

  1. Niepunktualność (każdemu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, wówczas należy telefonicznie uprzedzić o swoim spóźnieniu).
  2. Nieodpowiedni ubiór i sposób zachowania (bez względu na rodzaj oferowanej pracy powinieneś przyjść na interview elegancko ubrany).
  3. Brak przygotowania i brak entuzjazmu (nieznajomość podstawowych informacji o firmie i oferowanym stanowisku jest jednym z przejawów braku zainteresowania i słabej motywacji do pracy).
  4. Zaczynanie rozmowy od pytania „ile mogę zarobić?” (zbyt wczesne skupianie się na wynagrodzeniu może spowodować wrażenie, że to ono jest jedyną motywacją do pracy).
  5. Odpowiedzi nie na temat (nie próbuj zgadywać, jakie będą następne pytania)
  6. Odpowiadanie na pytania „tak” lub „nie” (takie zachowanie świadczy o braku zdolności komunikacyjnych. Większość pytań, zadawanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ma charakter otwarty i wymaga wyczerpującej odpowiedzi).
  7. Brak pytań ze strony kandydata (brak pytań ze strony kandydata może zostać odebrany jako świadectwo małego zainteresowania ofertą).
  8. Przedstawienie poprzedniego lub obecnego pracodawcy w negatywnym świetle (potencjalny pracodawca może zostać Twoim szefem, więc uwagi pod adresem byłego przełożonego może traktować jako dowód negatywnej postawy wobec każdego z nich).

Na zakończenie

Kończąc rozmowę, jeżeli wcześniej nie udzielono Ci takich informacji, zapytaj o dalsze etapy rekrutacji, w jakim terminie otrzymasz informację o rezultacie odbytego spotkania. Możesz również potwierdzić Twoje zainteresowanie ofertą oraz zadeklarować gotowość uczestniczenia w dalszych etapach selekcji.

Źródło:

Canzon, Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, s.18-25.

Może Ci się również spodobać:

List motywacyjny

Jak pisać List motywacyjny List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego, który świadczy o przydatności...

CV krok po kroku

CV krok po kroku

CV jest naszą wizytówką, dlatego należy mu poświęcić odpowiednią ilość czasu! Podczas pisania CV (łac. curriculum...

Skip to content